header-website-3

Reglementen

Het reglement van Aufguss NK is gebaseerd op de internationale reglementen van Aufguss WM.
Lees bijgevoegde documenten aandachtig door voor de bepaling van 2019.

* Alle teksten en documenten op deze website zijn voorbehouden van druk/zetfouten en wijzigingen.